Steck
TOMADA SOB 3P+T 63A 220/240V 9H AZ N-4509 STECK - ...

R$ 145,00

1x de R$ 145,00 sem juros

TOMADA SOB 3P+T 32A 380/440V 6H VM N-4206 STECK -...

R$ 25,00

1x de R$ 25,00 sem juros

TOMADA SOB 3P+T 32A 380/440V 4206 W STECK - 6H VM...

R$ 30,00

1x de R$ 30,00 sem juros

TOMADA SOB 3P+T 32A 220/240V 9H AZ N-4209 STECK - ...

R$ 25,00

1x de R$ 25,00 sem juros

TOMADA SOB 3P+T 32A 110/130V 4H AM N-4204 STECK - ...

R$ 25,00

1x de R$ 25,00 sem juros

TOMADA SOB 3P+T 16A 380/440V 6H VM S-4006 STECK -...

R$ 45,00

1x de R$ 45,00 sem juros

TOMADA SOB 3P+T 16A 380/440V 6H VM N-4006 STECK - ...

R$ 25,00

1x de R$ 25,00 sem juros

TOMADA SOB 3P+T 16A 220/240V 9H AZ N-4009 STECK - ...

R$ 45,00

1x de R$ 45,00 sem juros

TOMADA SOB 3P+T 16A 110/130V 4H AM S-4004 STECK - ...

R$ 72,00

1x de R$ 72,00 sem juros

TOMADA SOB 2P+T 32A 380/440V 9H VM N-3209 STECK - ...

R$ 27,00

1x de R$ 27,00 sem juros

TOMADA SOB 2P+T 32A 110/130V 4H AM N-3204 STECK - ...

R$ 26,00

1x de R$ 26,00 sem juros

TOMADA SOB 2P+T 16A 380/440V 9H VM N-3009 STECK - ...

R$ 19,00

1x de R$ 19,00 sem juros

TOMADA EMBUTIDA 3P+T 63A 380/440V 6H VM N-4546 ST...

R$ 105,00

1x de R$ 105,00 sem juros

TOMADA EMBUTIDA 3P+T 32A 380/440V 6H VM S-4246 STE...

R$ 59,00

1x de R$ 59,00 sem juros

TOMADA EMBUTIDA 3P+T 32A 380/440V 6H VM N-4246 STE...

R$ 19,00

1x de R$ 19,00 sem juros

TOMADA EMBUTIDA 3P+T 32A 100/130V 4H AM N-4244 STE...

R$ 19,00

1x de R$ 19,00 sem juros

TOMADA EMBUTIDA 3P+T 16A 380/440V 6H VM N-4046 STE...

R$ 19,00

1x de R$ 19,00 sem juros

TOMADA EMBUTIDA 3P+T 16A 200/250V 9H AZ N-4049 STE...

R$ 19,00

1x de R$ 19,00 sem juros

TOMADA EMBUTIDA 2P+T 32A 380/440V 9H VM N-3249 ST...

R$ 36,00

1x de R$ 36,00 sem juros

TOMADA EMBUTIDA 2P+T 32A 200/250V 6H AZ N-3246 STE...

R$ 25,00

1x de R$ 25,00 sem juros

TOMADA EMBUTIDA 2P+T 32A 100/130V 4H AM N-3244 STE...

R$ 29,00

1x de R$ 29,00 sem juros

TOMADA EMBUTIDA 2P+T 16A 220/240V 6H AZ S-3046 STE...

R$ 16,00

1x de R$ 16,00 sem juros

TOMADA EMBUTIDA 2P+T 16A 200/250V 6H AZ N-3046 STE...

R$ 16,00

1x de R$ 16,00 sem juros

TOMADA EMBUTIDA 2P+T 16A 110/130V 4H AM N-3044 S...

R$ 15,00

1x de R$ 15,00 sem juros